Produkter för trä, utomhus.

Produkter för lasering

Exponyl Utomhuslasyr
Innehåller ett unikt alkydolje-bindemedel och ljusbeständiga micropigment. Lasyren torkar och genom oxidation efter att alifatnaftan avdunstat. Flera ljusa kulörer är förstärkta med små metallflingor som reflekterar solljuset. Detta ger bättre ljushärdighet och minskad gulning av träunderlaget. Exponyl Utomhuslasyr är lätt att stryka utan rinn och stänk och du kan välja mellan flera standardkulörer och den kan dessutom nyanseras i Becker Vision Brytsystem.

Exponyl Täcklasyr
Baserad på ett unikt alkydolje-bindemedel, löst i alifatnafta, med bästa hållbarhet och målningsegenskaper. Normalt brukstorr efter en natt. Du kan använda Exponyl Täcklasyr på tidigare laserade ytor, olje- eller alkydoljemålade ytor och på uttorkade slamfärgsmålade ytor (Falu rödfärg). På utsatta ställen gör du en förbehandling med Beckers Impregnerande Grundolja. Exponyl Täcklasyr är lätt att stryka utan rinn och stänk. Den finns i flera standardkulörer och kan dessutom nyanseras i Becker Vision Brytsystem.

Exponyl Elite Täcklasyr
Baserad på alkyd löst i vatten och förstärkt med linolja. Den är helt i klass med alifatnaftalöst alkyd men är vattenburen och därför utan dess negativa miljöegenskaper. Exponyl Elite Täcklasyr är avsedd för utvändig målning på nytt omålat, tidigare målat, laserat, fabriksgrundat och tryckimpregnerat trä. Som fasader, knutar, foder, vindskivor och snickerier.


Produkter för täckmålning

Expo Villafärg
En all-roundfärg för trä utomhus, baserad på fet alkydolja och förstärkt med linolja för bästa hållbarhet. Kan användas på de flesta träytor utomhus, från fasader och snickeridetaljer till trädgårdsmöbler och staket, men passar även på metallytor som först rostskyddats. Går utmärkt att använda på alla typer av färg och lasyr, med behandling med Beckers Impregnerande Grundolja på utsatta ställen. Expo Villafärg finns i ett stort antal standardkulörer och kan dessutom nyanseras i Beckers Vision Brytsystem.

Expo Fasadakrylat
Akrylatlatexfärg av mycket hög kvalitet, avsedd för fasader och snickeridetaljer där du kräver högsta väderbeständighet och längsta underhållsintervall. Den är lätt att arbeta med och är skonsam för miljön. Expo Fasadakrylat finns i ett brett urval standardkulörer och kan dessutom nyanseras i Beckers Vision Brytsystem. Grundmåla alltid först med Expolin Utegrund eller behandla skarvar och ändträ med Beckers Impregnerande Grundolja och grundmåla med Expo Trägrund Utomhus.

Expolin 100% Linoljegrund
En kombinerad grundolja och grundfärg med mycket god inträngningsförmåga, lämplig för övermålning med latex-, alkydolje- och linoljefärg. Den är baserad på en speciellt utvald kombination linoljor och innehåller endast 2 % alifatnafta. Fungerar både som grundolja och förseglande ytskikt och ska strykas så att träet mättas, utan att det blir en tjock film på ytan.

Expo Trägrund
Grundfärg baserad på fet alkydolja, avsedd för övermålning med latex- och alkydoljefärger. Lämplig för mellangrundning av tidigare målade ytor och på utsatta ställen i kombination med Beckers Impregnerande Grundolja.

Tradition Linoljefärg
Baserad på endast svensk linolja, zinkvitt, ljusäkta pigment och bara 4% alifatnafta. Tradition Linoljefärg finns med på Riksantikvarieämbetets lista över rekommenderade färger för kulturminnesmärkta träbyggnader. Har du ett K-märkt hus bör du kontakta länsmuseét/landsantikvarien för kulör- och färgval. Tradition Äkta Linoljefärg finns i två standardkulörer och kan dessutom nyanseras i Beckers Vision Brytsystem.

Tradition Äkta Falu Rödfärg
Uppbyggd enligt Stora Kopparbergs normer gällande pigmenthalt och kvalitet (får bära hussymbolen för detta) Lösningsmedlet är vatten och färgen är därför skonsam mot miljön. Den torkar snabbt, är brukstorr så fort vattnet dunstat bort. Tradition Äkta Falu Rödfärg finns i den traditionella faluröda kulören och i en ljusare nyans (Falu Ljus). Den finns också i pulverform för egen tillblandning med vatten, linolja och såpa. Lätt att transportera och lagringsbar även i kyla.


Övriga produkter för vård av trä utomhus

Exponyl Träolja
Baserad på rå linolja löst i Alifatnafta. Den tränger ner djupt i träcellerna (betydligt bättre än produkter baserade på andra typer av bindemedel) och ger en vatten- och smutsavvisande yta. Den höga halten bindemedel (45%) gör den extra dryg. Kan nyanseras med Exponyl Brytpasta i brunt eller grönt.

100% Träolja
För dig som vill ha en miljöanpassad träolja. Helt utan lösningsmedel. Mycket dryg. Verktyg etc görs rent med såpvatten. Kan nyanseras med Exponyl Brytpasta i brunt eller grönt.

Exponyl Träskydd
Ett effektivt medel mot mögel-, svamp- och rötangrepp på ytor som inte ska målas men riskerar att utsättas för fukt under längre perioder, som syll, takstolar, bryggor mm. Exponyl Träskydd är klassat som bekämpningsmedel klass 3 och ska inte användas i bostadsutrymmen. Finns som färglös eller i brunt och grönt.

Beckers Impregnerande Grundolja
Djupt penetrerande specialolja som fyller vedcellerna och stoppar fuktvandring i träet. Vid ny- och ommålning är det alltid klokt att använda Beckers Impregnerande Grundolja på fuktutsatta ställen som ändträ, skarvar, runt spikskallar, vindskivor mm.

Silpruf
Högelastiskt silikonkitt med utmärkt vidhäftning mot glas, trä, metall, stenmaterial och vissa plaster. Lämplig även till rörelsefogar i betong och murkonstruktioner. Härdar med hjälp av luftens fuktighet och ger en väderbeständig, följsam kittfog. Kan användas vid mycket låga temperaturer. Målas över inom 2 timmar.

Strukturmedel
Finns i fin och medium när du vill ha en strukturerad yta. Kan blandas i de flesta av våra färger.

Beckers Snabbfix
Jämnar ut och lagar sprickor i husgrunder, väggar mm. Blandas med vatten och kan användas under ca 2 timmar. Beckers Snabbfix krymper och spricker inte, kan appliceras i tjocka skikt och går att borra och skruva i efter härdning.

Tarväck Målartvätt
Alkaliskt tvättmedel med tensider för rengöring och avfettning. Används på smutsiga ytor, som inte är mögel- eller algbeväxta, före ommålning eller för uppfräschning. Biologiskt nedbrytbart och mindre alkaliskt än sodalösning.

Beckers Alg & Mögeltvätt
Effektivt desinfektions-, blek- och rengöringsmedel mot mögel- och algbeväxning på de flesta material. Lämplig för rengöring inför oljning och målning av trätrall, trädgårdsmöbler, fasader, husgrunder, båtar mm.

Boracol 10RH
Tar bort och förebygger uppkomst av mögel, svamp, mossa och alger. Långtidsverkan och kan användas före målning på alla material, även inomhus i duschrum, under badkar mm. Utomhus från tak till källare och även på stentrappor och murar.

Beckers Alifatnafta
Beckers Alifatnafta är ett långsamt avdunstande lösningsmedel uppbyggt huvudsakligen på alifatiska kolväten. Den används huvudsakligen för spädning av olje- och alkydbaserade färger och lacker. Beckers Alifatnafta används också för rengöring av använda målningsverktyg och för att avlägsna fett, olja och kåda.